Позитивна психотерапия

Positum - Налично, дадено, цяло.

Позитивната психотерапия е краткосрочна терапия с цел да направи ревизия на всички механизми, с които човек се справя в своето ежедневие до дадения момент. Открива кои от тях вече не работят и търси нови механизми, с които човек да продължи нормално своя живот.
Прочети още...

Лекуване на детски травми

Всички ние страдаме от своите „детски обувки“. Онези душевни „обувки“, в които сме се чувствали неприети, не достатъчно добри за нашите родители.

Това са онези мигове, в който ние сме били деца, имали сме нужда от любов, подкрепа и приемане, но поради една или друга причина нашите родители не са били на разположение. Това е останало в нас като капсулована рана, която уж сме забравили и приели.. Но в действителност, тук и сега, в живота на големия човек, тя все още работи и пречи.
Прочети още...

Арт терапия

Експресивната арт терапия комбинира всички изкуства - музика, театър, движение/танц, приказки, поезия.

Арт терапията е метод, чрез който човек лекува душата си, изважда от себе си „спящите травми“, които пречат в ежедневието му и дава баланс. При нея рядко се проявяват етапи на съпротива, именно защото работим с усещането. Експресивната арт терапия борави с това, което се появява, дава емоционална свобода и активира способите за адаптация. Предоставя както възможност за емоционално дистанциране (чрез появата на нещо “трето” – картина, театрално действие, танц, текст и т.н.), така и служи като “контейнер”, който да съдържа процеса, подкрепяйки трансформацията. Това е подход, ориентиран към индивидуалните потребности на човека и неговата способност за изразяване и промяна.
Прочети още...