Експресивна Арт Терапия - обучение и личен опит

Експресивна Арт Терапия - обучение и личен опит Обучението е основно ниво в 6 модула, 90 часа теория и практика

Въвеждащото ниво на обучението цели да запознае участниците с основите в експресивната арт терапия и използването й като самостоятелен метод и като допълнение към консултативна или друга терапевтична дейсност.

Представят се методи за диагностика, основни теории, структура на експресивната работа в индивидуален и групов контекст, насоки за тълкуване и анализ на творческата работа и творческия продукт.

Следват модули, които ще включват специализирани, тематично подбрани проекти според определена експресивна дисциплина. Насоката е практическа, през личния опит, с богато съдържание на техники, които могат да се използват в професионален и личен план.

Обучението е подходящо както за професионалисти в сферата на психотерапията и личностното развитие, така и за родители, студенти и учители. Методите, предложени в семинара, са приложими в широк спектър на дейност – деца и възрастни, за групи, за себеизследване, терапия и творчество.

Преди всичко, изследването е лично и е насочено към стимулиране и поощряване на личното творческо изразяване, което може да помогне във всички сфери на живота след това.

Курсът включва:
- Основни принципи и практики на експресивната арттерапия
- Умения за поддържане на арттерапевтичното пространство
- Как да провеждаме индивидуална сесия с експресивна арт терапия

- Експресивни арттерапевтични проекти за групи
- Как да използваме творческия продукт и творческия процес за анализ и терапия
- Себеизследване чрез всички методи на изкуството

- Всеки модул ще включва практически задачи от конкретни творческ дисциплини:

театър
движение/танц
визуални изкуства,
фототерапия,
поезия и приказки
приложна арттерапия и екотерапия
· Във всеки модул ще има гост-специалист в конкретната дисциплина.

Информация за събитието

Начало 13-02-2021 10:00
Край 14-02-2021 17:00
Отворено за регистрация 18-11-2020
Места 20
Available place 20
Индивидуална цена 290.00лв
Място на провеждане Център по психотерапия Еремита
We are no longer accepting registration for this event