06
Мар
2021

С Любов Към Моето ТЯЛО

С Любов Към Моето ТЯЛО Има дни, в които Гладът е по-силен от Волята. Дни, в които мразим огледалото, защото образът от него ни е непоносим.. Храним се, за да запълним липси. Но тези липси често са хора, емоции, чувства.. А хората не се заместват с храна..
20
Мар
2021

Семейни Констелации със Стефи

Семейни Констелации със Стефи Семейните констелации са още един вълшебен инструмент, чрез който можете да разгледате даден проблем, чрез разиграване с участници. Понякога системата има нужда от лечение,за да има дълбока промяна в поколенията напред.
27
Мар
2021

Психогимнастика за деца

Психогимнастика за деца Изследване на детското поведение в затворена и сигурна група. Упражнения за концентрацията, превенция на агресията и способността за активност в групата. Ако искате да изследвате какво е поведението на детето ви в социалната група, то психогимнастиката е най-добрият начин за това. Под ръководството на психотерапевт се излседват какви са силните качества на детето ви и как то се справя със своята социализация.