Skip to main content
CONSIQUARE MANGA

Психотерапия

ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Positum – Налично, дадено, цяло.

Позитивната психотерапия е краткосрочна терапия с цел да направи ревизия на всички механизми, с които човек се справя в своето ежедневие до дадения момент. Открива кои от тях вече не работят и търси нови механизми, с които човек да продължи нормално своя живот.

ЛЕКУВАНЕ НА ДЕТСКИ ТРАВМИ

Всички ние страдаме от своите „детски обувки“. Онези душевни „обувки“, в които сме се чувствали неприети, не достатъчно добри за нашите родители.

Това са онези мигове, в който ние сме били деца, имали сме нужда от любов, подкрепа и приемане, но поради една или друга причина нашите родители не са били на разположение. Това е останало в нас като капсулована рана, която уж сме забравили и приели.. Но в действителност, тук и сега, в живота на големия човек, тя все още работи и пречи.

АРТ ТЕРАПИЯ

Експресивната арт терапия комбинира всички изкуства – музика, театър, движение/танц, приказки, поезия.

Арт терапията е метод, чрез който човек лекува душата си, изважда от себе си „спящите травми“, които пречат в ежедневието му и дава баланс. При нея рядко се проявяват етапи на съпротива, именно защото работим с усещането. Експресивната арт терапия борави с това, което се появява, дава емоционална свобода и активира способите за адаптация.