Skip to main content
CONSIQUARE MANGA

Арт Терапия

EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT

CONSIQUARE MANGA

Арт терапията е метод, чрез който човек лекува душата си, изважда от себе си „спящите травми“, които пречат в ежедневието му и дава баланс. При нея рядко се проявяват етапи на съпротива, именно защото работим с усещането. Експресивната арт терапия борави с това, което се появява, дава емоционална свобода и активира способите за адаптация. Предоставя както възможност за емоционално дистанциране (чрез появата на нещо “трето” – картина, театрално действие, танц, текст и т.н.), така и служи като “контейнер”, който да съдържа процеса, подкрепяйки трансформацията. Това е подход, ориентиран към индивидуалните потребности на човека и неговата способност за изразяване и промяна.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА?

Подходяща е за деца и възрастни. Хора, които са по-интровертни, които имат нужда да изразят не чрез говорене своя свят, а чрез изкуство.

Ако се чувстваме изолирани, откъснати от себе си и неспособни да се справим с дадена житейска ситуация като деца или възрастни, експресивната арт терапия предоставя безопасна рамка, в която да изследваме, наблюдаваме и развиваме нови модели на поведения. Променяме се заедно с процеса на творене.

При децата тази промяна става естествено, в играта “наужким”, с вродената им способност да се адаптират и да откликват, да изразяват и освобождават. Включвайки цялото тяло, всички сетива и творчески източници в нас, експресивната арт терапия подкрепя естествената ни способност да поемаме здравословен риск и да направим необходимите промени.