Skip to main content
CONSIQUARE MANGA

Позитивна Психотерапия

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Позитивната психотерапия е краткосрочна терапия с цел да направи ревизия на всички механизми, с които човек се справя в своето ежедневие до дадения момент. Открива кои от тях вече не работят и търси нови механизми, с които човек да продължи нормално своя живот.

Човекът е едно цяло със своя ресурс и симптом. Или както се казва в една древна поговорка: „Дозата прави и лека, и отровата!“ Методът работи с конфликта, но през ресурса (силните страни) на клиента.

Позитивната психотерапия е основана от Носрат Песешкиан, който наблюдава актуалната ситуация, в която възниква актуалният конфликт (неспособността на клиента да се справи с нещо, с което до вчера е можел).